công việc làm dây chuyền
1.ながれさぎょう 「流れ作業」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NGHIỆPギョウ、ゴウ
TÁCサク、サ
LƯUリュウ、ル