công việc nội trợ
câu, diễn đạt
1.ハウスキーピング​​

Thảo luận, đóng góp