công việc tài chính
câu, diễn đạt
1.ざいむ 「財務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÀIザイ、サイ、ゾク
VỤ