công việc trắc địa
câu, diễn đạt
1.そくりょう 「測量」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẮCソク
LƯỢNGリョウ