công việc xây dựng tạm
1.かせつこうじ 「架設工事」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÔNGコウ、ク、グ
SỰジ、ズ
GIÁ
THIẾTセツ