công-xoóc-siông
danh từ
1.コンソーシアム​​

Thảo luận, đóng góp