cột bạn đọc
danh từ
1.つうしんらん 「通信欄」 [THÔNG TÍN LAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÔNGツウ、ツ
LANラン
TÍNシン