cột băng
danh từ
1.つらら 「氷柱」 [BĂNG TRỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BĂNGヒョウ
TRỤチュウ