cột báo thư bạn đọc
câu, diễn đạt
1.とうこうらん 「投稿欄」 [ĐẦU CẢO LAN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LANラン
CẢOコウ
ĐẦUトウ