cột chống
1.しちゅう 「支柱」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
TRỤチュウ