cột chống Trời
danh từ
1.てんちゅう 「天柱」 [THIÊN TRỤ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊNテン
TRỤチュウ