cột cờ
danh từ
1.はたざお 「旗竿」 [KỲ ?]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KỲ