cốt sắt
1.てっこつ 「鉄骨」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIẾTテツ
CỐTコツ