cột thu lôi
danh từ
1.ひらいしん 「避雷針」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ
LÔIライ
CHÂMシン