cốt tuỷ
danh từ
1.こつずい 「骨髄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐTコツ
TỦYズイ、スイ