cotton
danh từ
1.わた 「綿」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊNメン