danh từ
1.きゅう 「旧」​​
tính từ
2.ふるい 「古い」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ

1. thị trưởng
旧市長

Kanji liên quan

CỰUキュウ
CỔ