cư dân lâu dài
câu, diễn đạt
1.ていじゅうしゃ 「定住者」 [ĐỊNH TRÚ GIẢ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIẢシャ
ĐỊNHテイ、ジョウ
TRÚ,TRỤジュウ、ヂュウ、チュウ