cú đánh đau
danh từ
1.もうだ 「猛打」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MÃNHモウ
ĐẢダ、ダアス