cú đánh võng lên
câu, diễn đạt
1.ロフト​​

Thảo luận, đóng góp