cú đánh vòng lên cao (bóng chày)
động từ
1.オーバーする​​
câu, diễn đạt
2.オーバーする​​

Thảo luận, đóng góp