cú ném
danh từ
1.なげ 「投げ」 [ĐẦU]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐẦUトウ