cú ném đổ tất cả ống bi
câu, diễn đạt
1.ストライク​​

Thảo luận, đóng góp