cú pháp học
danh từ
1.とうごがく 「統語学」 [THỐNG NGỮ HỌC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỌCガク
NGỮ
THỐNGトウ