cú sút bóng
danh từ
1.シュート​​
câu, diễn đạt
2.ショット​​

Thảo luận, đóng góp