cú vô lê
câu, diễn đạt
1.バレー​​
2.ボレー​​

Thảo luận, đóng góp