cư xá của sông ty
1.しゃたく 「社宅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRẠCHタク
シャ