cư xá nhân viên
1.しゃいんりょう 「社員寮」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VIÊNイン
LIÊUリョウ
シャ