của bị đánh rơi
câu, diễn đạt
1.おとしもの 「落とし物」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
LẠCラク