cưa cẩm
danh từ
1.なんぱ 「軟派する」 [NHUYỄN PHÁI]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁI
NHUYỄNナン