cửa che mưa
1.あまど 「雨戸」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
VŨ,VÚ