của chìm
danh từ
1.ふくみしさん 「含み資産」 [HÀM TƯ SẢN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SẢNサン
HÀMガン