cửa cổng
danh từ
1.かどぐち 「門口」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHẨUコウ、ク
MÔNモン