cưa đổ
động từ
1.おとす 「落とす」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cưa đổ

1. cưa đổ
〔女を〕 落とす

Kanji liên quan

LẠCラク