của được chôn cất
câu, diễn đạt
1.まいぞう 「埋蔵」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MAIマイ
TÁNGゾウ、ソウ