cửa giấy kéo
danh từ
1.としょうじ 「戸障子」 [HỘ CHƯỚNG TỬ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HỘ
TỬ,TÝシ、ス、ツ、-っ.こ
CHƯỚNGショウ