cửa hàng bách hóa
câu, diễn đạt
1.ひゃっかてん 「百貨店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
BÁCHヒャク、ビャク
HÓA