cửa hàng bán các trang phục truyền thống
câu, diễn đạt
1.ごふくや 「呉服屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
PHỤCフク
NGÔ