cửa hàng bán các trang phục truyền thống (của Nhật)
danh từ
1.ごふくや 「呉服屋」​​
câu, diễn đạt
2.ごふくや 「呉服屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
PHỤCフク
NGÔ