cửa hàng bán chim
câu, diễn đạt
1.とりや 「鳥屋」 [ĐIỂU ỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIỂUチョウ
ỐCオク