cửa hàng bán đồ cũ
câu, diễn đạt
1.リサイクルショップ​​

Thảo luận, đóng góp