cửa hàng bán rau
danh từ
1.あおものや 「青物屋」 [THANH VẬT ỐC]​​
câu, diễn đạt
2.あおものや 「青物屋」 [THANH VẬT ỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

VẬTブツ、モツ
THANHセイ、ショウ
ỐCオク