cửa hàng bánh
câu, diễn đạt
1.ベーカリー​​

Thảo luận, đóng góp