cửa hàng bánh mỳ
câu, diễn đạt
1.パンや 「パン屋」 [ỐC]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク