cửa hàng buôn bán
câu, diễn đạt
1.しょうてん 「商店」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐIẾMテン
THƯƠNGショウ