cửa hàng cá
câu, diễn đạt
1.さかなや 「魚屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ỐCオク
NGƯギョ