cửa hàng chiết khấu
câu, diễn đạt
1.ディスカウントストア​​

Thảo luận, đóng góp