cửa hàng dành cho người lớn tuổi
câu, diễn đạt
1.アダルトショップ​​

Thảo luận, đóng góp