cửa hàng dược phẩm
câu, diễn đạt
1.やっきょく 「薬局」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỤCキョク
DƯỢCヤク