cửa hàng giày dép
danh từ
1.くつや 「靴屋」​​
câu, diễn đạt
2.くつや 「靴屋」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ cửa hàng giày dép

1. sự khác nhau giữa các cửa hàng giày dép
靴屋の物差し

Kanji liên quan

ỐCオク
NGOA